Læring som funker

Forskningsbaserte læringsstrategier for mer effektiv, langvarig og dyp læring.

Noen av de jeg har jobbet med:

Selv om vi har gått på skole i mange år, betyr ikke det at vi har lært å lære...

Flere studier har vist at de mest brukte læringsstrategiene også er de som fungerer dårligst.

Gjennom flere år med erfaring, kombinert med anvendt forskning, deler jeg praktiske og effektive verktøy for bedre læring.

Over 30.000 elever, studenter og lærere har deltatt på kurs eller foredrag, med gode tilbakemeldinger.

Hva andre sier

 Vi benyttet Magnus i forbindelse med en samling for Samfunnsløftets talentstipendmottakere hvor Magnus snakket om søvn, et tema som forener oss alle og som som er essensiell for å kunne yte og prestere sitt beste. Magnus var gjennomgående profesjonell i forarbeidet – til tross for at han fikk oppdraget på kort varsel. Tilbakemeldingene fra publikum fra utelukkende positive, og foredraget ble for mange en tankevekker.
Vi booker gjerne Magnus igjen til lignende arrangement.
 

Clara Malm-Nicolaisen, Sparebank 1 Nord-Norge

Vi i Samskipnaden opplever Magnus som en svært ryddig og dyktig foredragsholder. Han er rask å svare når vi sender forespørsel og det er lett å avklare tidspunkt. Studentene responderer godt til han og gir gode tilbakemeldinger på kursene. Noen av tilbakemeldingene etter kurset i studieteknikk som Magnus holdt i forbindelse med studiestart i år er:

«Jeg syns det var veldig bra å lære litt om læringsstrategier og metoder man kan bruke for at studiet skal bli mest mulig lærerikt»

«Veldig bra, lærerikt. Flink å fange fokuset»

«Lærerikt foredrag, med gode studietips, humor og god foreleser»

«Informativt, motiverende og inspirerende»
 

Sissel Klaussen,  Norges arktiske studentsamskipnad 

"Jeg var fulltidsstudent på UiT i to år samtidig som jeg hadde 100% jobb. Gjennom kurset til Magnus lærte jeg teknikker som gjorde at tida jeg brukte på studiene ble mye mer effektiv. Jeg kom meg igjennom pensum, arbeidskrav og alle eksamener. Det tror jeg ikke at jeg hadde klart uten kurset i studieteknikk. Dette MÅ du bare få med deg!"

- Tidligere student ved UiT.

Bloggposter

Foredrag om forskningsbaserte læringsstrategier:

Kurs og foredrag