Skreddersydd opplegg for din organisasjon

Moderne Studieteknikk startet som et morsomt prosjekt da jeg var student. Jeg og en medstudent var interessert og engasjert i å lære raskt, og vi delte gledelig av våre erfaringer med medstudenter.

Nå, mange år senere, jobber min gode venn og med-foredragsholder som tannlege, og jeg jobber med en doktorgrad i psykologi. Der forsker jeg på effektiv læring i høyere utdanning. Samtidig som jeg forsker, underviser jeg i hukommelse og læringsstrategier, for studenter, lærere og elever rundt omkring i landet. 

Foredragene bygger derfor på solid og oppdatert forskning på hva som hjelper elever og studenter til å lære best mulig, og egner seg kanskje spesielt i starten av studietiden.

Ta kontakt for å høre mer

Vi har svært sjeldent fått så mange gode tilbakemeldinger på et kurs før.

Bendik Horvei, Tekna Student UiS

Magnus la frem stoffet på en engasjerende måte, med humor og personlighet, samtidig som vitenskap og forskning lå i bunn.

Anne-Marie Finsdahl, Høyskolen Kristiania

Vi i DebutUKA i Tromsø opplever Magnus som en veldig god foredragsholder for studenter.

Susanne Solheim Kravik, DebutUKA i Tromsø

Omtrent alle kunne fortelle at kurset var nyttig, motiverende eller inspirerende, og at ferdighetene de lærte var noe de ville ta med seg videre.

Kelsey Tisthammer, Psykologiforbundet Tromsø

Jeg synes Magnus har en evne til å videreformidle nye og ukjente teknikker på en fantastisk måte.

Paul Knutson, NITO Studentene Kongsberg

Magnus formidler kursinnholdet med stort engasjement og humor, og han er tilgjengelig for spørsmål i pausene og etter kurset.

Sissel Klaussen, Norges arktiske studentsamskipnad

Så hva sier forskningen?

  • Flere studier peker på at studenter ofte bruker lite effektive strategier, som f.eks å skrive sammendrag eller å lese pensum flere ganger.
  • Mer effektive strategier som f.eks selvtesting og langtidsrepetisjon, er mindre brukt, og studenter utsetter ofte selvtesting til uken før eksamen.
  • Å svare på "dype" spørsmål, som f.eks hvorfor og hvordan, er også gunstig, og det å få en god forståelse er et viktig utgangspunkt for å huske noe.
  • En bedre måte å bidra til at studenter bruker bedre læringsstrategier er å integrere teknikkene i undervisningsopplegget. 
  • Studentene bytter gradvis ut pensumbøker med video, men det fører ikke nødvendigvis til bedre læring. Faktisk lures mange studenter til å tro at de kan stoffet, fordi forklaringer og animasjoner får det til å virke enkelt og forståelig. 

Ønsker du et opplegg for din organisasjon?

Her kan du ta kontakt.